Çevre Politikamız

Çevre Politikamız ve Sürdürülebilirlik


Bizim karbon ayak izimiz yok!

Elbette hepimiz karbon ayak izi oluşturuyoruz. Mühim olan; oluşturduğumuz karbon ayak izinden daha güçlü bir ekolojik yararlılık sağlamayı başarabilmektir. İşte biz Vialli olarak tam da bunu yapıyoruz. 
Çevre tahribatını asgari düzeye indirmek ve doğal yenilenmeyi desteklemek için sergilediğimiz duruş ve çalışmaları aşağıda okuyabilirsiniz.

1.Fabrikalarımızı ve depolama tesislerimizi inşa ederken üst yapılarında beton kullanmayıp, doğası gereği çevreci ve geri kazanılabilen çelik konstrüksiyon modüler yapılardan inşa ettik.

2. Fabrikamızın çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile fosil yakıt ile elde edilen elektrik enerjisi kullanımımızı 2022 yılında %50 oranında düşürmüştük. 2023 yılında bu panellerin sayısını daha da arttırarak, fosil yakıt ile elde edilen elektrik enerjisi kullanımımızı %90 oranında azaltmış bulunmaktayız. Böylece fosil yakıtların hava, su ve toprak kalitesini etkileyen zararlı emisyonları ve sera gazı salınımını azalttık.

3. 2020-2022 yılları arasında Şirketimizin mevcut otomobil araç parkının yarısını elektrikli araçlara dönüştürdük.

4. Fabrikamızda yer alan forklift vb. taşıyıcı makinalarımızın tamamen elektrikle çalışanlardan olmasını sağladık.

5. Vialli olarak bilhassa pilli ve benzeri karbon ayak izi oluşumuna sebep olan ürünler üretmeyip, tamamen manuel ürünlere yönelerek çevreci bir marka olmayı yeğledik.

6. Bilhassa  atıl (kullanılmayan) bir arazi satın alarak, bu arazide iyileştirmeler yapıp 250 ağaçlık bir meyve bahçesi oluşturduk.

7. Üretim sürecimiz tamamıyla kuru proses, bu nedenle herhangi bir su kaynağı (yer altı suları vs.) tüketmiyoruz. Böylece hava, su, toprak, nehirler ve denizlerimizin kirlenmesini önlüyoruz.

8. Ürünlerimizin ambalajlanmasında kullanılan kutu ve kolileri tamamıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden seçiyor ve kullanıyoruz.

9. Üretimde kullanılan plastik hammaddelerimizi kendi geri dönüşüm bölümümüzde 100% geri dönüştürüyor ve bu hammaddeleri kendi ürünlerimizde kullanıyoruz.

10. 7000 m² kapalı alanı bulunan fabrikamızda ve 2000 m² kapalı alanı bulunan depomuzda (evsel- endüstriyel) tüm atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak gerekli geri dönüşüm merkezlerine gönderiyoruz.

11. Fabrikamızın bahçesinde doğal taşlar kullanarak ve bol miktarda yeşillendirme yaparak, çevreci bakış açımızı fabrikamızın tasarımına da yansıttık.

 

Çevre PolitikamızHakkımızda Vizyon ve Misyon İnovasyon Çevre Politikamız KVKK
×